Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου Μοτοσυκλετών Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου Βαρέων Οχημάτων Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου Μοτοσυκλετών Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου Βαρέων Οχημάτων
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
 
Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου Βαρέων Οχημάτων
 

Το ΙΚΤΕΟ Κρήτης είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει πως ξεκίνησε η Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου Βαρέων Οχημάτων, Δημοσίας και Ιδιωτικής Χρήσης, Λεωφορία, Επικαθήμενα, Φορτηγά παντώς τύπου μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις εγκαταστάσεις μας. Βαρέα ΟχήματαΕντοπίστε τα καταστήματά μας στο χάρτη.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη η υπηρεσία αυτή είναι με ραντεβού στα τηλέφωνα 2810 380650 και 2810 380005.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν χρειάζονται διπλώτυπα ή παράβολα για την υπηρεσία αυτή.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να περάσει το Βαρέο όχημα;
 
Ανάλογα την κατηγορία του οχήματος σας χρειάζονται και τα εκάστοτε δικαιολογητικά να φέρετε μαζί σας για τον τεχνικό έλεγχο:

Γενικά Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Βαρέα Οχήματα
1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.
3. Βεβαίωση ταχογράφου
4. Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ή Υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης εφοδιασμού
Επιπλέον δικαολογητικά ανα κατηγορία:
 
Φορτηγό Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ):
 
1. Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος
 
Οχήματα με Υδραυλική Πόρτα:
 
1. Υπηρεσιακό Σημείωμα από την υπηρεσία μεταφορών, εφόσον έχει τοποθετηθεί εκ των υστέρων
2. Βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής, ή αντιπροσωπείας, για εκ κατασκευής υδραυλική πόρτα
 
Ανατρεπόμενα Οχήματα (Χωματουργικά):
 
1. Στην άδεια αναγράφει:
 
α) Προορίζεται για χωματουργικά προϊόντα και φέρει γωνιακό έασμα σε ύψος ...μ
β) Δεν Φέρουν γωνιακό έλασμα Φ.Δ.Χ που αναγράφουν στην άδεια ή φέρουν Υπηρεσιακό Σημείωμα που αναφέρει ότι: ουδέποτε θα μεταφέρει προϊόντα εσκαφής και κατεδαφίσεων.
 
Γερανοφόρα Οχήματα:
 
1. Ποιστοποιτικό καταλληλότητας ανυψωτικού μηχανήματοςΒαρέα Οχήματα
 
Οχήματα Μεταφοράς Αφαιρούμενων αμαξωμάτων - κάδων
 
Εφόσον μεταφέρει περισσότερα του ενός όμοια αφαιρούμενα αμαξώματα, προσκομίζονται τα εξής:

α) Επικυρωμένα σχέδια των αφαιρούμενων αμαξωμάτων
β) Υπηρεσιακό σημείωμα από τη διεύθυνση μεταφορών
 
Οχήματα Μεταφοράς Ευπαθών Τροφίμων (ΑΤP) - Για διεθνείς μεταφορές
 
1. Ποιστοποιητικό ATP
 
Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλικών (ADR)
 
1. Πιστοποιητικό Έγκρισης ADR
2. Φύλλο δοκιμών Φορέα Ελέγχου 
 
Τι είδους πυροσβεστήρα πρέπει να έχω;
 
Βαρέα: Μ1, Διώροφο Μ3 (Επάνω επίπεδο), Ν1, Ν3 (για καμπίνα): 1 πυροσβεστήρας τύπου 1, 8Α, 34Β, C 1000V E
Βαρέα: Μ2: 1 πυροσβεστήρας τύπου 2, 13Α, 55Β, C 1000V E
Βαρέα: Μ3, Διώροφο Μ3 (Κάτω επίπεδο), Αρθρωτά Μ3: 2 πυροσβεστήρες τύπου 3, 21Α 113B C 1000V E
Βαρέα: Διώροφο Μ3 (Επάνω επίπεδο), Ν3 (Για καμπίνα), Ν3 (Για φορτίο και λάστιχα): 1 πυροσβετήρα τύπου 3, 21Α 113B C 1000V E
 
 
 
 

 

omniumPlatform 1.6