Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου Μοτοσυκλετών Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου Βαρέων Οχημάτων Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου Μοτοσυκλετών Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου Βαρέων Οχημάτων
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
 
Πρόγραμμα τεχνικού ελέγχου μοτοσυκλετών Νομού Ηρακλείου και Νομού Χανίων
 

Πρόγραμμα τεχνικού ελέγχου μοτοσυκλετών Ν. Χανίων και Ν. Ηρακλείου


Μοτοσικλέτες με αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση κατοικίας Νομού Ηρακλείου

Μαϊος 2013 - Μοτοσικλέτες με ημερομηνία 1ης αδείας έως και 29-02-2004

Ιούνιος 2013 - Μοτοσικλέτες με ημερομηνία 1ης αδείας έως και 31-12-2004

Ιούλιος 2013 - Μοτοσικλέτες με ημερομηνία 1ης αδείας έως και 31-10-2005

Αύγουστος 2013 - Μοτοσικλέτες με ημερομηνία 1ης αδείας έως και 31-8-2006

Σεπτέμβριος 2013 - Μοτοσικλέτες με ημερομηνία 1ης αδείας έως και 30-6-2007

Οκτώβριος 2013 - Μοτοσικλέτες με ημερομηνία 1ης αδείας έως και 30-4-2008

Νοέμβριος 2013 - Μοτοσικλέτες με ημερομηνία 1ης αδείας έως και 28-02-2009

Δεκέμβριος 2013 - Μοτοσικλέτες με ημερομηνία 1ης αδείας έως και 31-12-2009

Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης:
1. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί από 1-1-2010 και μετά, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από τρεις (3) εβδομάδες πριν, έως μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

2. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που θα ταξινομηθούν ως καινούργιες, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο, μετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από τρεις (3) εβδομάδες πριν, έως μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

3. Οι ανάριθμες μεταχειρισμένες δίκυκλες μοτοσικλέτες που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, για να τους χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.

4. Δίκυκλες μοτοσικλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησής για τεχνικό έλεγχο και οι οποίες κυκλοφορούν στο Νομό Ηρακλείου, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκουν.

5. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ για τον καθορισμό ημερομηνίας ελέγχου.

6. Ο κάτοχος δίκυκλης μοτοσικλέτας που δεν τη προσκομίζει για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης ημερομηνίας, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ.

 7. Οι τρίκυκλες και τετράτροχες μοτοσικλέτες θα καλεστούν για τεχνικό έλεγχο με μεταγενέστερα καλέσματα. 

 8. Για την μεταβίβαση μοτοσικλετας απαιτείται πλέον ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον αυτή έχει ήδη καλεστεί για τεχνικό έλεγχο.  

 

Μοτοσικλέτες με αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση κατοικίας Νομού Χανίων

Μάϊος 2013 - Μοτοσικλέτες με ημερομηνία 1ης αδείας έως και 31-12-1995

Ιούνιος 2013 - Μοτοσικλέτες με ημερομηνία 1ης αδείας έως και 01-01-1998

Ιούλιος 2013 - Μοτοσικλέτες με ημερομηνία 1ης αδείας έως και 31-12-1999

Αύγουστος 2013 - Μοτοσικλέτες με ημερομηνία 1ης αδείας έως και 01-01-2002

Σεπτέμβριος 2013 - Μοτοσικλέτες με ημερομηνία 1ης αδείας έως και 01-01-2005

Οκτώβριος/Νοέμβριος 2013 - Μοτοσικλέτες με ημερομηνία 1ης αδείας έως και 01-01-2008

Δεκέμβριος 2013 - Μοτοσικλέτες με ημερομηνία 1ης αδείας έως και 31-12-2009

 
 
omniumPlatform 1.6